1737
ISBN:
9788253029276
Status:
4
ISBN: 9788253029276
Utgivelsesår: 2006
Status: Utsolgt
Innbinding: ib
Oversatt av: Kjersti Scheen

Robie H. Harris

Det er ikke storken!

En hyggelig bok som gir svar på de mange spørsmål barn kan ha om hvor babyer egentlig kommer fra.

En hyggelig bok som gir svar på de mange spørsmål barn kan ha om hvor babyer egentlig kommer fra, om forskjeller og likheter mellom gutter og jenter og ikke minst om hvordan babyer blir lagd. Med bien og fuglen som veivisere får vi slått fast at babyer IKKE vokser på samme sted som maten havner når vi spiser den, et spørsmål svært mange småbarn bakser med. Vi følger fosterets utvikling fra knappenålshode- til vannmelonstørrelse og vi får tips om hvordan babyer uttrykker seg og om hva de liker. Også det vanskelige emnet OK og IKKE OK kos og berøring blir tatt opp. Alt i alt en sympatisk bok som kan gjøre det litt lettere å være forelder.

Presse

Forfatter(e)