1092
Status:

Ersland, Bjørn Arild

Utdannet etnolog med tyngde på kystkultur, noe som gjenspeiler seg i bøker som "Kjell Otto og fyret" om Norges aller siste fyrmester, "På jakt etter gull og gråstein" om marinarkeologen Endre og arbeidet hans og ikke minst "Onkel Arne. Moderne fiskerier" som ble nominert til Brageprisen i klassen for barne- og ungdomslitteratur for 2008.

Priser og nominasjoner:
Skolebibliotekarprisen for 2009


Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk for 2009

Juryens begrunnelse:

Ersland får stipendet for sitt prosjekt John, historien om en forbryter. Fortellingen om John skal bli til bok om hvordan det oppleves å sitte i fengsel. Fra nyttår 2009 og fram til sommeren har Ersland fulgt John som er fange i Stavanger Fengsel. Han besøker ham hver uke, samtidig som John skriver dagbok. Ersland samarbeider også med Asbjørn Jensen, som skal fotografere fengselet og miljøet rundt den innsatte.

Komiteen har merket seg målgruppen for boka, og antar at en stor gruppe unge vil være nysgjerrige, bli pirret, og så bli tvunget til å tenke og reflektere over viktige spørsmål som boka reiser. Erslands bok vil imidlertid også ha bred appell til aktuelle faggrupper og den voksne delen av befolkningen.

I sin begrunnelse fremhever stipendkomiteen også Erslands eksperimenterende grep med fortelling inne i fortellingen, med den innsatte John som medforfatter. Stipendkomitéens fullstendige begrunnelse og retningslinjene for tildeling av stipendet følger i vedlagte pressemelding.

Hensikten med Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk er å stimulere til utarbeidelse av ny sakprosa, essayistikk og kritikk i Stavanger. Stipendet på kr 50 000 tildeles i form av støtte til sakprosa- og kritikkprosjekter som er planlagt og/eller påbegynt, men ikke avsluttet. Stipendet tildeles personer tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavangerregionen hva angår tema og innhold.