1713
ISBN:
9788253028477
Status:
4
ISBN: 9788253028477
Utgivelsesår: 2005
Status: Utsolgt
Innbinding: ib

Høytfungerende autisme og Asperger syndrom : en innføring for voksne

Fakta for voksne

"Høytfungerende autisme og Asperger syndrom" er en innføring for voksne som møter tilstanden for første gang - hos eget barn, som lærer, førskolelærer eller i andre sosiale eller pedagogiske sammenhenger. Nøkternt og saklig om hvordan tilstanden arter seg, og om hvilke krav og forventninger som møter den som skal forholde seg til barn med disse diagnosene.