www.omnipax.no

1445
Status:

Saanum, Kari

Dramatiker, forfatter, teaterkritiker, skriver bøker og scenetekst for barn, unge og voksne. Har holdt en rekke skrivekurs bl.a. i Den Kulturelle Skolesekken og ved Folkeuniversitetet i Oslo.

Forfatter(e)

Ingen er ei øy_WEB
Gråt, baby_lav
2090