1227
Status:

Schweder, Åsa Gan

Hun har mastergrad i bokillustrasjon fra Royal College of Art i London (1999) og i filosofi fra Binkbeck, London University (2003) og fullførte pedagogisk etterutdanning for kunstnere ved Høgskolen i Oslo 2004.