1712
ISBN:
9788253028460
Status:
4
ISBN: 9788253028460
Utgivelsesår: 2005
Status: Utsolgt
Sideantall: 32
Innbinding: ib

Slik kan det være å ha høytfungerende autisme og Asperger syndrom

Faktahefte for barn.

"Slik kan det være å ha høytfungerende autisme og Asperger syndrom" er et faktahefte for barn. Her kan både de som selv har fått en diagnose, søsken, klassekamerater og andre i nærmiljøet få verdifull kunnskap om autisme og Asperger syndrom. Fra ca 7 år.